15 February 2018 | Utrecht, Netherlands

Agenda

Thursday
15 Feb 2018
12:00 – 12:45
2e verdieping Beatrixgebouw - MeetUp
Ontvangst en registratie

Tijdens de ontvangst en registratie zal er ook een lunch zijn voor de deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld.

12:50 – 14:00
Zaal 2.12
Fondsenwerving door onderzoekers en patiënten

Subsidie aanvragen bij een overheidsinstelling, zoals bijvoorbeeld ZonMw, is slechts één manier om onderzoek te financieren. Er zijn tal van andere mogelijkheden om de financiering van medisch wetenschappelijk onderzoek en/of (patiënten)organisatie te versterken. Waar moet je aan denken bij fondsenwerving? Welke vormen zijn er? Hoe kunnen patiënt en onderzoeker hier samen in optrekken?

Sessie 1 Financieringsvormen
12:50 – 14:00
Zaal 2.19
IMDI-Talentprijs uitreiking

Hier zal de IMDI-Talentprijs uitgereikt worden. Het IMDI-Talentfonds kent jaarlijks de vrij te besteden prijs van €1.500 toe voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/of een daaraan gekoppelde e-Health toepassing.

Tijdens deze uitreiking zullen de drie genomineerden van de IMDI-Talentprijs uit het studiejaar 2016-2017 hun afstudeeronderzoek presenteren voor de jury en publiek, waarna de winnaar bekend gemaakt wordt

De drie genomineerden zijn:
·         Max Blokker (Quantivision); Max ontwierp een computeralgoritme om automatisch THG beelden te kunnen classificeren gedurende een hersenoperatie.

·         Rianne Laan (NIMIT); Rianne ontwierp een studie voor het gebruik van een individueel geoptimaliseerde 3D geprinte naaldapplicator voor brachytherapie  bij baarmoederhalskanker.
 ·         Rozemarijn Weijers (IDII); Rozemarijn heeft een procedure ontwikkeld om OCT beeldanalyses te gebruiken bij risicovolle oogoperaties.

12:50 – 14:00
Zaal 2.10
Nieuwe aanpak in thematische valorisatie

Met de lancering van RegMedXB en het Oncode Instituut, ontstaat er een nieuwe aanpak voor thema gebaseerde valorisatie in Nederland. Door onderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten te laten samenwerken binnen één overkoepelende onderzoeksstrategie in combinatie met gerichte ondersteuning bij valorisatie, ontstaat er synergie en kritische massa. Dit biedt nieuwe kansen om sociale en economische impact te creëren. Gerichte ondersteuning door gezondheidsfondsen stelt hen in staat om te participeren in nieuwe mechanismen om de vertaling van onderzoekresultaten naar de patiënt te versnellen.

Sessie 1 Valorisatie
12:50 – 14:00
Zaal 2.14
Personal Health Train workshop

Deze workshop geeft een overzicht van het Personal Health Train initiatief (PHT) vanuit een academisch en een industrieel perspectief. De PHT is een gedistribueerde infrastructuur met als doel om de gezondheidszorg en de biomedische wetenschappen te bevorderen door een gedeelde infrastructuur op het gebied van data management (gezondheidszorgdata, gezondheid & lifestyle data en biomedische data) en data analyse te realiseren voor verbeterde medische besluitvorming. De PHT wordt gevormd door verschillende nationale initiatieven zoals “Health Research Infrastructure” (Health-RI), DTL, ELIXIR-NL en daarnaast zal rond de PHT een GO FAIR implementatie netwerk gevormd worden.


Het Personal Health Train initiatief stelt burgers in staat om de toegang tot hun persoonlijke gezondheidsdata te beheren, en geeft de burger de mogelijkheid om case-by-case toestemming te geven voor het gebruik van deze data voor gezondheids- en wetenschappelijk onderzoek, om samenwerking aan te gaan met gezondheidszorg aanbieders voor klinische besluitvorming en om patiënt-geïnitieerd onderzoek te ondersteunen. Het PHT initiatief respecteert de autonomie en privacy van burgers en vormt een belangrijke schakel in het mogelijk maken van op een verantwoorde manier uitvoeren van data onderzoek.

Sessie 1 Big Data
12:50 – 14:00
Zaal 2.11
PPS - the best of both worlds?

Dat publiek-private samenwerking een waardevolle bijdrage kan leveren voor de zorg is duidelijk. Maar dat het verschillende werelden zijn is ook een feit. Hoe organiseer je deze samenwerking? Hoe vind je de juiste partners en hoe breng je de verschillende belangen bij elkaar? En hoe behoud je daarin je eigen autonomie? In deze interactieve sessie van Zorg voor innoveren delen onderzoekers en ondernemers heel praktisch hun ervaringen, hun geleerde lessen én valkuilen.

Sessie 1 MKB in PPS
14:00 – 14:30
2e verdieping Beatrixgebouw - MeetUp
Pauze

Informatiemarkt en netwerken (o.a. Q&A Health~Holland)

14:30 – 15:35
Zaal 2.11
Big Data-onderzoek voor Gezondheid

In deze interactieve sessie wordt dieper ingegaan op de Big Data-uitdagingen in het gezondheidsdomein.  Gezondheidszorg en gezondheid zijn extreem rijk aan data, met veel mogelijkheden voor data-gedreven sociale en technologische oplossingen voor de uitdagingen van vandaag: groeiende zorgkosten, vergrijzing, welvaartsziekten en chronische aandoeningen. Experts uit onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg zien de mogelijkheden van data-onderzoek en -technologie op een groot aantal terreinen: onderzoek (denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van onbekende genetische of klinische patronen bij patiënten), gezondheid (zoals het dragen van slimme apparaatjes die bewegen leuk maken of een te lage glucose spiegel voorspellen), gezondheidszorg (zoals de inzet van beslissingsondersteuningsinstrumenten die zich baseren op routinegegevens van grote groepen patiënten met bijvoorbeeld urineweginfecties) en bedrijfsvoering in zorg en welzijn (zoals de inzet van online ggz op weg naar ‘zinnige en zuinige’ zorg). Voor meer informatie over Big Data kansen voor Zorg en Welzijn in Nederland, klik hier.

Sessie 2 Big Data
14:30 – 15:35
Zaal 2.12
Kans op investering

Bij de ontwikkeling van medische producten breekt er altijd een fase aan waarin het onmogelijk is om overheidssubsidies te verkrijgen, terwijl het product nog niet klaar is voor de markt, de zgn. valley of death. In deze sessie komt een aantal financieringsvarianten en investeringsinitiatieven aan bod. Diverse partijen schetsen de manier waarop ze werken en welke eisen zij verbinden aan financiering. Het gaat hierbij onder meer om RVO financieringsvarianten voor VroegeFaseFinanciering, Innovatiekrediet en Seed Capital, (nieuwe) private investeringsfondsen zoals het Human+ fonds en Succes fonds, en de financieringsmogelijkheden van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter.

Sessie 2 Financieringsvormen
14:30 – 15:35
Zaal 2.10
Ontwikkeltraject: van idee naar product

Je innovatie zal de zorg verbeteren en de kosten verlagen, maar kan je dat ook aantonen? Nee, want je bent deze nog aan het ontwikkelen. Moet je daar mee blijven doorgaan? In deze sessie laat Anouck Kluytmans zien hoe je vroegtijdig kan inschatten wat een innovatie kan opleveren, en hoe je kan berekenen wat deze maximaal mag gaan kosten. Zij illustreert deze vroege Health Technology Assessment (HTA) aan de hand van een aantal praktische voorbeelden.

Arno Stienen heeft een wetenschappelijke achtergrond en werkt nu binnen het bedrijfsleven aan het naar de markt brengen van revalidatietechnologieën. Gebaseerd op zijn ervaring op dit gebied, legt hij uit elke stappen je moet zetten en welke valkuilen je tegenkomt als je je innovatie verder ontwikkelt naar een commercieel product.

Sessie 2 Valorisatie
14:30 – 15:35
Zaal 2.14
Pitch & Match - pitch aanmelding

Heeft u of uw bedrijf een goed idee, een innovatief product of een interessante dienst maar mist u de partners om het verder te brengen? Of bent u onderzoeker en op zoek naar bedrijven om uw kennis naar de markt te brengen? Grijp binnen deze sessie uw kans om uw ideeën te pitchen. Meld u hier aan als pitcher.

De organisatie zal op basis van de pitchverzoeken een selectie maken. Ondernemers krijgen hierbij voorrang om te pitchen.

Sessie 2 MKB in PPS
14:30 – 15:35
Zaal 2.14
Pitch & Match - toeschouwer aanmelding

Neem deel aan deze sessie om u te laten inspireren over samenwerkingsmogelijkheden.

Neem voldoende visitekaartjes mee, na elke pitch worden relevante/ geïnteresseerde matches verzameld en aan de pitcher gegeven.

Sessie 2 MKB in PPS
15:35 – 16:05
2e verdieping Beatrixgebouw - MeetUp
Pauze

Informatiemarkt en netwerken (o.a. Q&A Health~Holland)

16:05 – 17:10
Zaal 2.18
Date2Innovate; ontmoet de patiënt(vertegenwoordiger), onderzoeker of bedrijf

Innovatie in de gezondheidszorg doe je in co-creatie met o.a. patiënten, onderzoekers en een bedrijf. Mis deze kans niet om nieuwe samenwerkingen te ontdekken. Leer de behoeften kennen van uw patiënten en andere eindgebruikers om samen onderzoek te doen en producten te ontwikkelen die echt toegevoegde waarde hebben. Als patiënt(vertegenwoordiger) kunt u uw wensen op het gebied van therapieontwikkeling onder de aandacht te brengen en in gesprek over onderzoek en zorginnovaties. Geef aan wie u graag zou willen ontmoeten en u wordt uitgenodigd voor een korte date of ontmoeting tijdens deze sessie. Deze netwerksessie wordt in samenwerking met VSOP georganiseerd.

Matchmaking
16:05 – 17:10
Zaal 2.12
Denk als een investeerder

Waar zijn investeerders in de biosciences naar op zoek? Welke informatie hebben ze nodig om te investeren? Hoe overtuig je als startend ondernemer in de life sciences geldschieters? In deze sessie legt een ervaren investeerder uit wanneer ze wel of niet besluiten hun geld in een start-up te investeren. En belicht een ondernemer zijn ervaring bij het aantrekken van vervolg financiering.

Alle Take-off projectleiders worden expliciet uitgenodigd voor deze sessie.

Sessie 3 Valorisatie
16:05 – 17:10
Zaal 2.11
Estafette van subsidieoproepen

Wilt u zich laten informeren over de komende subsidierondes? Schrijf u dan in voor deze sessie waarin u door korte pitches geïnformeerd wordt over de komende subsidie oproepen van Gezondheidsfondsen, Health~Holland, SIA, RVO, NWO en ZonMw. Alle subsidierondes betreffen programma’s waarbij samenwerking tussen publieke en private partijen gevraagd wordt.

Sessie 3 Financieringsvormen
16:05 – 17:10
Zaal 2.14
Europese subsidies voor MKB

Bent u een innovatieve ondernemer en op zoek naar Europese financieringsmogelijkheden? In deze sessie leert u meer over Europese subsidies zoals FET-open, Horizon2020 Health, Eurostars, SME Instrument en Fasttrack to Innovation. Welke regelingen zijn er met welke deadline? Wat komt er kijken bij het schrijven van een aanvraag?

Deze sessie wordt gegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die voor Horizon2020 het nationaal contactpunt is.

Hoewel deze sessie vooral gefocust is op MKB’ers, kan deze sessie ook interessant zijn voor onderzoeksorganisaties die mogelijk willen samenwerken met het MKB in Europese projecten

Sessie 3 MKB in PPS
16:05 – 17:10
Zaal 2.10
FAIR data workshop

In deze workshop zullen Rob Hooft en Mateusz Kuzak (beide verbonden aan het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) en betrokken in ELIXIR-NL) praktische informatie geven over hoe u uw onderzoeksdata (meer) FAIR kan maken, en hoe u de “FAIRheid” van onderzoeksdata kunt nagaan aan de hand van de FAIR metrics. Er zal worden ingegaan op het belang van de techniek voor het interoperabel maken van gegevens, de variëteit aan metadata die nodig is voor elk van de vier letters, en het vinden van de juiste data en metadata standaarden. Tevens zal in deze workshop informatie over het GO FAIR initiatief gegeven worden. Een gedeelte van deze workshop is Engelstalig.


Sprekers: Barend Mons en Rob Hooft

Sessie 3 Big Data
17:10 – 18:10
2e verdieping Beatrixgebouw - MeetUp
Afsluiting en borrel
The event agenda's time zone is CET.