Hero Image
15 February 2018
Utrecht, Netherlands
Innovatie door co-creatie - ZonMw PPS dag

Sessies

De sessies van Innovatie door co-creatie ZonMw PPS-dag zijn ingedeeld aan de hand van vier thema’s. Zo zijn er sessies over verschillende financieringsvormen, valorisatie, Big Data en MKB in PPS. Onderaan deze pagina vindt u het programma van de dag. Onder agenda, wat u in het menu bovenaan deze pagina kunt vinden, staan beschrijvingen van alle workshops. 


Financieringsvormen
Het doen van relevant en goed wetenschappelijk onderzoek kost tijd en geld. Het financiering van onderzoek is niet meer alleen een taak van de overheid. Het bedrijfsleven, gezondheidsfondsen en private financiers investeren ook veel in R&D. Binnen het thema financieringsvormen laten we u graag kennismaken met enkele mogelijkheden.


Valorisatie
Valorisatie is het ‘verzilveren van kennis’. Wetenschappelijke kennis uit onderzoek wordt maatschappelijk en economisch benut en omgezet in nieuwe producten en diensten. Dit vergroot zowel de economische als de maatschappelijke impact van onderzoek. Valorisatie leidt tot nieuwe bedrijvigheid. Hoe kunnen we de verkregen kennis uit wetenschappelijk onderzoek goed benutten?

Big Data
Big Data speelt een steeds grotere rol in onderzoek. Data worden verzameld, opgeslagen en uitgewisseld, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het verwerven van Big Data brengt steeds grotere uitdagingen met zich mee; zowel op het gebied van (veilige) opslag en delen als op het gebied van analyseren. Hoe gaan we daar mee om in wetenschappelijk onderzoek?


MKB in PPS
Publiek-Private Samenwerking leidt tot een betere uitwisseling van kennis en ideeën en tot een versnelling van innovatie en vernieuwing met een kortere time-to-market. Naast grote bedrijven nemen MKB’ers ook vaak deel aan publiek-private samenwerkingsprojecten. Het vinden van een partner in publiek-private samenwerking, het bouwen van een relevant netwerk of het vinden van andere aanvullende, passende (EU) financieringsinstrumenten staan voor zowel onderzoekers als ondernemers centraal.


Tijdens elke sessie kunt u één workshop volgen.


Informatiemarkt en netwerken

Tussen alle sessies is er een pauze. Tijdens deze pauze is er ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en u te laten informeren over de komende subsidieoproepen. Meer informatie hierover vindt u onder de pagina informatiemarkt. Ook kunt u netwerken met de aanwezigen. Gebruik hiervoor de deelnemerslijst op deze website en bekijk wie u die dag wil ontmoeten of kijk onder marketplace (boven in uw scherm) of er deelnemers zijn die kennis, ervaring of vragen hebben die voor u relevant zijn.


Hieronder vindt u het programma van de Innovatie door co-creatie; ZonMw Publiek-private samenwerking dag

TijdenSessie themaWorkshop
12:00 - 12:45Ontvangst en registratie
12:50 - 14:00
sessie 1
Financieringsvormen:
Valorisatie:
Big Data:
MKB in PPS:
IMDI-talentprijs:
Fondsenwerving door onderzoekers en patiënten
Nieuwe aanpak in thematische valorisatie
Personal Health Train workshop
PPS - the best of both worlds?
IMDI-talentprijs uitreiking
14:00 - 14:30Pauze en informatiemarkt
14:30 - 15:35
sessie 2
Financieringsvormen:
Valorisatie:
Big data:
MKB in PPS:
Kans op investering
Ontwikkeltraject: van idee naar product
Big Data-onderzoek voor Gezondheid
Pitch & match
15:35 - 16:05Pauze en informatiemarkt
16:05 - 17:10
sessie 3
Financieringsvormen:
Valorisatie:
Big Data:
MKB in PPS:
Matchmaking:

Estafette van subsidieoproepen
Denk als een investeerder
FAIR data workshop
Europese subsidies voor MKB
Date2Innovate: ontmoet de patiënt(vertegenwoordiger), onderzoeker of bedrijf
17:10 - 18:10Afsluiting programma en borrel


Registration

Closed since 13 February 2018

Location

Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht, Netherlands

Organised by